Alein gègut nie!

Prins Luuk XXXV (Maarten Cleutjens), Boer Toon van der Heijden & Boerin Jet van Stiphout, Jeugdprins Luukske XXI (Remco van Rossum) & Jeugdprinses Nina (Nina Manders)