’t Opkikkertje

’t Opkikkertje

Namens de Club van Honderd van de Teugelders van Ganzendonck bezoekt Prins Luuk op donderdag voor Carnaval de Ganzendonckse zieken en de mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben.

Dit bezoek wordt het ‘T OPkikkertje genoemd.

Alle mensen die bezocht worden krijgen hierbij een presentje aangeboden.

Iemand aanmelden voor ’t Opkikkertje