Privacy Policy

Dit is de privacy policy van stichting Teugelders van Ganzendonck, gevestigd te Laarbeek en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 41088541. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

Vrijwilliger wordt van Teugelders van Ganzendonck.

Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

Naam;

Adres;

E-mailadres;

Bankrekeningnummer voor het spaarsysteem;

Datum van aanmelding voor onze beloningssysteem;

Foto’s (gemaakt tijdens evenementen).

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

Contact met je op te nemen of te onderhouden;

Persoonlijke uitnodigingen te versturen;

Bestellijsten voor het carnavalsseizoen te versturen;

Toegangskaartjes voor activiteiten te versturen.

Informatie, wijziging en bezwaar

Je kunt contact opnemen met ons via info@teugelders.nl voor:

Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

Vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

Derden

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Melding autoriteit persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de autoriteit persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Melding aan betrokkene

Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacy policy

Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.