Contact

Contactgegevens

Correspondentieadres secretariaat:
T.a.v. Noortje Kluijtmans
Akkermunstraat 4
5741 VK Beek en Donk
info@teugelders.nl

Financiële zaken:
t.a.v. Bart Rovers
Lochtenborg 8
5741 MV Beek en Donk
financien@teugelders.nl

PR
t.a.v. PR commissie
pr@teugelders.nl

Optocht
t.a.v. Optochtcommissie
optocht@teugelders.nl

Klankbordgroep
t.a.v. Klankbordgroep
klankbordgroep@teugelders.nl

Bestuur
Voorzitter: Romy Brummelkamp
Secretaris: Noortje Kluijtmans
Penningmeester: Bart Rovers
Algemeen lid: Eric Barten
Mark Claassen
Mariëlle Hellings
Suzan Kluijtmans

Vul het contactformulier in