Over ons

De Teugelders van Ganzendonck

Tot 1959 was er geen sprake van enige carnavalsactiviteit in Beek en Donk. Eind 1959 hebben ‘de Goosemilkers’ (leden van O&U) naar het voorbeeld van Gemert besloten om stappen te zetten om een carnavalsvereniging op te richten.

Bij de oprichting werd natuurlijk ook goed nagedacht over de naam van de carnavalsvereniging. Na veel gemok en gevloek riep één van de aanwezigen “gij vloekt als een Teugelder” en ineens wisten ze het… “Da is ‘t!”. Hierna herinnerden de aanwezigen zich dat Luc van Bussel met zijn zonen en met een paard de schepen door het kanaal trok. Oftewel, dat Luc van Bussel een echte Teugelder was. Omdat het bedenken van de naam een een chaotische bijeenkomst lijkt te zijn geweest kunnen we nooit met 100% zekerheid vaststellen dat dit ook daadwerkelijk de manier is waarop het gegaan is. Maar een leuk Carnavalesk verhaal is het wel!

Tegenwoordig dragen we nog steeds uit dat we Teugelders zijn, maar natuurlijk is de stichting niet meer zoals ie vroeger was.

Enkele jaren geleden heeft het bestuur een nieuwe missie en visie opgesteld. Wanneer er nieuwe activiteiten werden bedacht kwam herhaaldelijk de vraag “welke kant willen wij op met de stichting”? Na een vernieuwing binnen het bestuur is daarom besloten om duidelijk in kaart te brengen waar wij als Teugelders voor staan en welke kant we op willen.

Duik in onze geschiedenis

Missie & Visie

Missie: Waar staan wij voor?

“Carnaval voor iedereen!”

Visie: Waar gaan wij voor?

  • Om ervoor te zorgen dat iedereen, die dat wil, carnaval kan vieren willen de Teugelders hun activiteiten laagdrempelig houden. Ganzendonckers kunnen te allen tijde de openbare evenementen van de Teugelders bezoeken.
  • Ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat ook het carnavalsfeest onderhevig is aan veranderingen. Met respect voor oude tradities gaan wij mee in de verandering.
  • De Teugelders organiseren in de eerste plaats voor alle Ganzendonckers. Het moet een feest zijn voor het dorp.
  • Omdat het carnavalsfeest er is voor en wordt gevierd door alle leeftijdsgroepen worden er veel verschillende activiteiten georganiseerd.
  • Om ervoor te zorgen dat er draagvlak blijft bestaan voor het carnavalsfeest is het van belang dat iedereen op jonge leeftijd kennis maakt met carnaval.

Jaarlijks hebben wij verschillende hoogheden:

  • Prins Luuk met zijn partner en een adjudant
  • Jeugdprins, Jeugdprinses en Hofdame die samen het Jeugdpaar vormen

Verder bestaat de carnavalstichting uit:

Bestaande uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en leden

De Mondig commissie kiest elk jaar een boer en boerin en organiseert hun vrijgezellenfeest en boerenbruiloft.

Deze commissie organiseert de Carnavalsmis die op Carnavalszaterdag plaatsvindt.

‘Met elkaar, voor elkaar.’ Het blijkt in de huidige maatschappij steeds gebruikelijker te worden om op deze manier samen te leven. De Club van 100 van de Teugelders van Ganzendonck bestaat al meer dan 33 jaar dankzij de giften van haar leden.

Dit zijn meiden vanaf 8 jaar die het hele jaar oefenen om tijdens de carnavalsactiviteiten een mooie dans te laten zien.

Deze commissie bestaat uit actieve mensen die ervoor zorgen dat de schoolgaande jeugd een onvergetelijke carnaval meemaakt.

Deze commissie zorgt ervoor dat de jeugdprinsenwagen er elk jaar goed uitziet.

Deze commissie regelt alles omtrent de muziekkappellen die aanwezig zijn en spelen tijdens de Teugeldersactiviteiten.

Deze commissie zorgt jaarlijks voor de organisatie van de Ganzendonckse optocht die op carnavalszondag gehouden wordt.

Deze commissie zorgt ervoor dat alle communicatie uitingen uniform zijn en plaatsen deze op de juiste media.

Deze commissie organiseert jaarlijks het evenement Live! Aan het kanaal (voorheen Splash!) dat in de zomer plaatsvindt.

De prinsengarde bestaat uit ex-prinsen.

De mensen in de prinsenwagencommissie zorgen er elk jaar voor dat de prinsenwagen goed aan de start van de optocht verschijnt.

Deze Klankbordgroep geeft jaarlijks advies over het afgelopen carnavalsseizoen en deelt daarnaast lange en korte termijnaanbevelingen.

Dit zijn ‘de mannen (en vrouw!) met de steek op’. Zij zijn aanwezig bij alle Teugelders activiteiten en zorgen er samen met alle Ganzendonckers voor dat elke activiteit een feestje wordt!

Dit zijn oudgedienden van de club.

De sauwelcommissie organiseert jaarlijks de sauwelavond die 2 weken voor de carnaval op zaterdag plaats vindt.

In deze commissie zitten mensen die elk jaar actief op zoek gaan naar sponsoren.

Deze commissie versiert alle locaties waar we carnaval vieren. Daarnaast verzorgen zij ook de komborden (de borden die je tegenkomt als je Ganzendonck binnenrijdt) en de borden bij de hoogheden in de tuin.

Deze commissie organiseert de start van de Carnaval, jaarlijks op 11 november. Tijdens deze avond wordt de Teugelders vlag gehesen, het Ganzendoncks volkslied gezongen, het motto voor carnaval bekend gemaakt en worden onze jubilarissen gehuldigd.

Meer foto’s bekijken?

Bekijk alle foto's