Wie is de nieuwe Prins Luuk van Ganzendonck?

De voorpret is begonnen nu de Teugelders vorige week hebben aangekondigd op 19 November a.s. hun Prins Luuk voor Carnaval 2023 op de trappen van het Oude Raadhuis bekend te gaan maken. Even voor alle duidelijkheid, het gaat dit jaar om een Prinsbekendmaking van alleen Prins Luuk en niet ook om de bekendmaking van het Boerenpaar voor het aankomend seizoen.

Boerenpaar:

Van het Boerenpaar was min of meer al bekend dat zij het nog eens dunnetjes willen over doen en is een bekendmaking daarom overbodig.

Nu is de houdbaarheidsdatum van een ongetrouwd en heftig jong stel best lastig in te schatten, maar onbetrouwbare bronnen bevestigen steeds nadrukkelijker dat de liefdesrelatie van dit schattige duo behoorlijk onder druk is komen te staan. Om een jaar lang de hormonen onder bedwang te houden is voor dit paar een haast onmogelijke opgave gebleken. De handeling op de trappen van het Oude Raadhuis zal dan ook starten rond de klok van 20:30 met een huwelijks therapeutische Ceremonie waaruit zal moeten blijken of alles nog “koek & ei” is tussen Boer Janus en Boerin Diel.

Nieuwe Luuk, de 50e?

Daarna is het de beurt aan de Prinsencommissie van de Teugelders om hun nieuwe Luuk bekend te gaan maken. Zoals traditioneel gebruikelijk is, mogen alle Ganzendonckers weer driftig mee peinzen over de vraag wie dit keer de scepter zal zwaaien over ons geliefde Ganzendonck. Hiervoor maakt de Prinscommissie in 2 delen 11 aanwijzingen bekend. Lees deze eerste 6 aanwijzingen aandachtig door en bedenk uiteindelijk dat alle aanwijzingen onomstotelijk wijzen naar de enige echte Prins Luuk de 50e.

De volgende aanwijzingen zullen een flinke stap in de goede richting geven.

1:           Deze persoon lust um gére

2:           Deze persoon is graag gezien!

3:           Deze persoon zet graag de bloemetjes buiten
4:           Bij deze persoon staan vrienden en familie hoog in ’t vaandel

5:           Deze persoon kent Ganzendonck als zijn broekzak !

6:           Van Beek naar Donk.

PS: Hou ook onze socials in de gaten voor “geheime” aanwijzingen en nieuwsfeitjes rondom onze nieuwe prins Luuk de 50e.

Nogmaals nodigen wij iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn !