Optocht 2023, meer dan ‘n tandje erbij!

Het deken van belemmeringen en beperkingen is van ons aller schouders gevallen. We kunnen, willen en moeten weer vooruit. Niet één, niet twee tandjes vooruit, maar plankgas!

De organisatie van de Ganzendonckse optocht heeft de afgelopen jaren waarin sociale interactie beperkt was, veel tijd besteed aan heisessies, retraites, hoogtestages en klankbordsessies om te zien of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is. Met veel voldoening konden we concluderen dat het concept waarbij we op Carnavalszondag met vele deelnemers van Donk naar Beek trekken, nog steeds de harten van Ganzendonckers en Ganzendonckerinnekes verwarmt.

In deze tijd van digitalisering en transparantie waarbij de roep naar efficiency evengoed niet aan de Teugelders voorbij gaat, is gekeken naar de wijze waarop de waardering voor de deelnemers van de bonte stoet tot stand komt. Ook hier ging de Optochtcommissie niet lichtzinnig te werk. Alle ontwikkelingen op het gebied van publieksstemmen zijn nauwgezet onderzocht. Van zwaar overbelaste telefooncentrales bij de eerste Soundmixshow tot en met de laatste presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Alle plussen en minnen werden door de speciale waarnemers van de Optochtcommissie op een rijtje gezet. Uiteindelijk kwamen zij met de aanbeveling om de waardering voor alle optochtdeelnemers nog toegankelijker en transparanter te maken. De Optochtcommissie bekijkt nu deze aanbeveling.

Natuurlijk zullen alle betrokkenen de komende weken op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied. Houd de volgende edities van deze krant dan ook in de gaten! Tot die tijd wensen we iedereen veel creativiteit en hopen we veel blije gezichten te mogen verwelkomen bij de Ganzendonckse optocht op zondag 19 februari 2023. Laten we allemaal er een paar tandjes bijzetten om de waakvlam waarin Carnaval de afgelopen jaren verkeerde, weer te doen oplaaien tot een zinderend vuur.

Onderschrift foto: Optochtcommissie op hoogtestage op 2872 mtr