Maarten Maas legt voorzittershamer neer

3 augustus 2021 

Voorzitter van Stichting Teugelders van Ganzendonck, Maarten Maas, heeft vandaag bekend gemaakt dat hij de voorzittershamer neer zal leggen. Maarten is 3 jaar voorzitter geweest van de Teugelders. 

In 2018 werd Maarten, onder voorwaarden, interim-voorzitter nadat er op dat moment geen geschikte kandidaat gevonden kon worden voor de functie. Inmiddels hebben de nodige hervormingen plaatsgevonden en staat de stichting er ook weer financieel gezond voor.

De coronaperiode heeft er mede voor gezorgd dat het bestuur is gaan reflecteren en zij zijn tot de conclusie gekomen dat ze aan de rol van voorzitter een bredere invulling willen geven; met name in ceremoniële zin. Iets waarvan Maarten vanaf het begin heeft aangegeven de rol van voorzitter zo niet te willen en kunnen invullen. In goed overleg is besloten om op zoek te gaan naar een andere voorzitter waardoor Maarten zijn ontslag heeft ingediend. Maarten zal bij de Teugelders betrokken blijven, onder andere als lid van de Sponsorcommissie.

Mocht u interesse hebben in het voorzitterschap en/of hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@teugelders.nl.